Επιμορφωτικό υλικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Εισαγωγής Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Επιμορφωτικό υλικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου - Image d'illustration

Επιμορφωτικό υλικό των διημερίδων που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην Πάτρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο 2007, στο πλαίσιο του Πιλοτικού Προγράμματος Εισαγωγής Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Voir en ligne

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο : http://www.pi-schools.gr/

Documents - Ressources

L'auteur de cet article

Dimitra Angelopoulou –  Enseignante de FLE dans un centre de langues ...