ΚΠγ - Image d'illustration

ΚΠγ

Nous avons rassemblé et organisé sur cette page les liens qui peuvent intéresser les enseignants du français qui préparent leurs élèves aux examens Examens Examens de français pour l’obtention des certifications (ΚΠγ) délivrées par l’État grec.

Site του ΚΠγ

Νέα διεύθυνση : http://www.kpg.minedu.gov.gr/. Η παλιά διεύθυνση (www.kpg.ypepth.gr) θα συνεχίσει να λειτουργεί για μικρό χρονικό διάστημα ακόμη. Είναι προτιμότερο να επισκεφτείτε τις σελίδες αυτές με Internet Explorer.

Τι είναι το ΚΠΓ ;

Γενικές Πληροφορίες

- Ποιοτική Διαφορά

- Τίτλοι γλωσσομάθειας - τρόπος απόδειξής

- Certification internationale de la connaissance d"une seule langue vs certification nationale de la connaissance de plusieurs langues

- Γλώσσες και Επίπεδα

- Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος των Εξετάσεων (2008) Nouveau

Συμμετοχή στις εξετάσεις

- Πώς μπορώ να συμμετέχω ;

- Πώς εξετάζομαι ;

- Πώς αξιολογούμαι ;

- Πώς μαθαίνω τα αποτελέσματα ;

- Πληροφορίες για ΑΜΕΑ

- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

- Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Νομοθετικό Πλαίσιο

- N.2740/1999 (ΦΕΚ 186/1999/τ.Α’)

- Άρθρο 19 του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141/2003/τ.Α’)

- ΚΥΑ 1553/ΚΒ/2007 (ΦΕΚ 38/2007/τ.Β’) « Αναπροσαρμογή ύψους παραβόλων »

- Υπ. Απόφαση 14420/2008 (ΦΕΚ 218/2008/τ.Β’) « Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας »

- Πώς αναφέρονται τα πιστοποιητικά του ΚΠγ στο Προσοντολόγιο του ΑΣΕΠ

Επικοινωνία

- Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών

- Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συχνές Ερωτήσεις

- Πότε διενεργούνται οι εξετάσεις του ΚΠΓ και πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις ;

- Πού πρέπει να υποβάλει κανείς την αίτηση ;

- Μπορούν τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών να υποβάλουν ομαδικές αιτήσεις υποψηφίων ;

- Μπορεί ένας υποψήφιος να καταθέσει την αίτησή του σε μια περιοχή αλλά να εξετασθεί σε μιαν άλλη ;

- Μπορώ να δώσω, στην ίδια εξεταστική περίοδο, εξετάσεις σε δύο ή περισσότερες γλώσσες, ή σε δύο ή περισσότερα επίπεδα ;

- Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα ;

- Πότε και από πού μπορώ να παραλάβω το πιστοποιητικό μου ;

- Γιατί το ΚΠΓ έχει χαμηλό κόστος συμμετοχής ;

- Είναι οι εξετάσεις αδιάβλητες ;

- Πώς ελέγχεται η διαδικασία των εξετάσεων ;

- Πότε θα εξετασθεί το επίπεδο Γ2 ;

- Το ΚΠΓ έχει περιορισμένη χρονική ισχύ ;

Είσαι ή θες να γίνεις Αξιολογητής ;

- Εγγραφή στο μητρώο

- Πληροφορίες Αποζημίωσης

- Έντυπα Αποζημίωσης Εξεταστών και οδοιπορικών

- Έντυπα Αποζημίωσης Βαθμολογητών

- Επιμορφωτικά σεμινάρια

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

- Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Συμβούλιο της Ευρώπης -Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες

- ICC- The European Language Network

- European Association for Language Testing and Assessment (EALTA)

- Α.Π.Θ. και Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας

Νέα - Ανακοινώσεις

- Νέα

- Άλλες ανακοινώσεις

Εξετάσεις Μαΐου 2011

- Δελτίο τύπου προκήρυξης

- Πρόγραμμα Εξετάσεων

- Αίτηση υποψηφίου

Για τα Γαλλικά

- Προδιαγραφές Εξετάσεων

- Θέματα Εξετάσεων

Προφορική εξέταση : Οδηγίες στους εξεταστές :

- Φιλοσοφία του ΚΠγ

- Παρουσίαση του ΚΕΠΑ

- Β1 : ενδεικτικοί περιγραφητές

- Β2 : ενδεικτικοί περιγραφητές

- Γ1 : ενδεικτικοί περιγραφητές

- Εφαρμογή του ΚΕΠΑ στις εξετάσεις του ΚΠγ

- Οδηγίες προς τους αξιολογητές

- Συμβουλές του Προέδρου της ΚΕΕ

Έντυπα

- Έντυπα Αποζημίωσης Εξεταστών και οδοιπορικών

- Έντυπα Αποζημίωσης Βαθμολογητών

Έρευνες - Μελέτες

- Présentation d’un nouvel instrument pour la notation des productions écrites aux examens de langues (ΚΠγ) organisés par le Ministère grec de l’éducation nationale et des cultes.

- Certification internationale de la connaissance d"une seule langue vs certification nationale de la connaissance de plusieurs langues

Αποτελεσματική υποστήριξη

- Les forums de gallika.net

Voir en ligne

Nouvelle adresse du site du ΚΠγ : http://www.kpg.minedu.gov.gr/

PS

Πηγές :

- http://gallika.net
- http://kpg.web.auth.gr
- http://my.enl.auth.gr
- http://www.coe.int
- http://www.ealta.eu.org
- http://www.edufle.net
- http://www.eepd.gr
- http://www.icc-languages.eu
- http://www.kpg.minedu.gov.gr
- http://www.rhodes.aegean.gr