Κατάλογος εγκεκριμένων διδακτικών σειρών Γαλλικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο 2006-2007

Κατάλογος εγκεκριμένων διδακτικών σειρών Γαλλικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο 2006-2007 - Image d'illustration

- Εγκεκριμένες διδακτικές σειρές για το Γυμνάσιο 2002-2003

- Ελεύθερα βοηθήματα Γυμνασίου 2006-2007

Διδακτικές σειρές Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2006-2007

Titre Éditions Matériel
BIEN JOUÉ 3 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 2 cassettes classe audio

Σε όσα Γυμνάσια διδάχθηκε η σειρά BIEN JOUÉ στη Β’ Γυμνασίου οι μαθητές θα συνεχίσουν να τη διδάσκονται και τη Γ’ Γυμνασίου ώστε να μη διακοπεί η απρόσκοπτη πορεία της μάθησης, αλλά για το νέο σχολικό έτος 2006-2007 δε θα επιλεγεί η συγκεκριμένη σειρά για τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου.

Titre Éditions Matériel
EXTRA ! 1 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 2 cassettes classe audio
- Cassette vidéo (+livret)
EXTRA ! 2 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 2 cassettes classe audio
- Cassette vidéo (+livret)
EXTRA ! 3 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 2 cassettes classe audio
DIS DONC 1 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 1 cassette classe audio
DIS DONC 2 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 1 cassette classe audio
OH LA LA 1 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Livre du professeur
- 2 cassettes collectives
OH LA LA 2 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Livre du professeur
- 2 cassettes collectives
OH LA LA 3 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Livre du professeur
- 2 cassettes collectives
OH LA LA 4 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Livre du professeur
- 2 cassettes collectives
JUNIOR PLUS 1 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Livre du professeur
- 3 CD audio collectifs pour la classe
- Fichier complémentaire (fiches d’évaluation photocopiables+activités)
JUNIOR PLUS 2 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Livre du professeur
- 3 CD audio collectifs pour la classe
- Fichier complémentaire (fiches d’évaluation photocopiables+activités)
JUNIOR PLUS 3 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Livre du professeur
- 3 CD audio collectifs pour la classe

Σε όσα Γυμνάσια διδάχθηκε η σειρά ADO του εκδοτικού οίκου Cle International στη Β’ Γυμνασίου οι μαθητές θα συνεχίσουν να τη διδάσκονται και στη Γ’ Γυμνασίου ώστε να μη διακοπεί η απρόσκοπτη πορεία της μάθησης.

Titre Éditions Matériel
CA VA ! 3 Hatier/Didier - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Livre du professeur
- Cassettes

Σε όσα Γυμνάσια διδάχθηκε η σειρά CA VA στη Β’ Γυμνασίου οι μαθητές θα συνεχίσουν να τη διδάσκονται και στη Γ’ Γυμνασίου ώστε να μη διακοπεί η απρόσκοπτη πορεία της μάθησης, αλλά για το νέο σχολικό έτος 2006-2007 δεν θα επιλεγεί η συγκερκιμένη σειρά για τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου.

Titre Éditions Matériel
TANDEM 1 Didier - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 2 CD
- 2 cassettes audio
TANDEM 2 Didier - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 2 CD
- 2 cassettes audio
TANDEM 3 Didier - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 2 cassettes audio
C’EST CLAIR 1 Trait d’union - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 2 cassettes audio classe
C’EST CLAIR 2 Trait d’union - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 2 cassettes audio classe
C’EST CLAIR 3 Trait d’union - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 2 cassettes audio classe
Le Tour de France avec Alex et Sophie 1 Nouvel Esprit - Livre de l’élève
- Livre du professeur
- Cahier, livre de l’élève
- Cahier, livre du professeur
- Guide pédagogique
- CD
Le Tour d’Europe avec Alex et Sophie 2 Nouvel Esprit - Livre de l’élève
- Livre du professeur
- Cahier, livre de l’élève
- Cahier, livre du professeur
- Guide pédagogique
- CD

Για όλες τις παραπάνω σειρές, το Βιβλίο του καθηγητή και οι ακουστικές κασέτες ή CD θα διατεθούν δωρεάν από τους εκδοτικούς οίκους στα Γυμνάσια, των οποίων οι καθηγητές θα επιλέξουν την κάθε σειρά.

L'auteur de cet article

Dimitra Angelopoulou –  Enseignante de FLE dans un centre de langues ...