Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Réseau Scolaire Panhellénique

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο - Image d'illustration

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο είναι το εκπαιδευτικό ενδοδίκτυο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διαθέτει εκτεταμένη και σύγχρονη δικτυακή υποδομή μέσω της οποίας διασυνδέει και παρέχει ένα πλήρες πακέτο τηλεματικών υπηρεσιών σε 9.500 σχολεία και 2.000 διοικητικές μονάδες του ΥΠΕΠΘ, ενώ έχει βραβευτεί ως καλή πρακτική υλοποίησης έργου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Voir en ligne

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο : http://sch.gr