Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ - Image d'illustration

Λογοτεχνία, Διδακτική των Γλωσσών και Γλωσσική Επικοινωνία, Μετάφραση-Μεταφρασεολογία.

Το Tμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του AΠΘ αποτελεί τον ένα από τους δύο εθνικούς θεσμούς παροχής αρχικής εκπαίδευσης των καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας των σχολείων δημόσιας και ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης καθώς και των κέντρων διδασκαλίας ξένων γλωσσών όλης της επικράτειας.

Στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τρεις ειδικεύσεις.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

- Λογοτεχνία,
- Διδακτική των Γλωσσών και Γλωσσική Επικοινωνία,
- Μετάφραση-Μεταφρασεολογία.

Voir en ligne

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και : http://postgrad.frl.auth.gr/