ΦΕΚ 78/1996 - Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων - Image d'illustration

ΦΕΚ 78/1996 - Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων

Journal du Gouvernement – Décret présidentiel régissant l’organisation du concours d’entrée aux universités (cours spéciaux dont celui de français)

- Fichier au format « Portable Document Format » et lisible via le logiciel Adobe Acrobat Reader.

Documents - Ressources

L'auteur de cet article

Olivier Delhaye –  Didacticien - Université Aristote de Thessalonique