Κατάλογος εγκεκριμένων διδακτικών σειρών Γαλλικής Γλώσσας για το Λύκειο

Κατάλογος εγκεκριμένων διδακτικών σειρών Γαλλικής Γλώσσας για το Λύκειο - Image d'illustration

- Εγκεκριμένα βοηθήματα για το Λύκειο 2002-2003

- Εγκεκριμένες διδακτικές σειρές για το Λύκειο 2002-2003

- Ελεύθερα βοηθήματα Ενιαίου Λυκείου 2006-2007

Διδακτικές σειρές Ενιαίου Λυκείου για το σχολικό έτος 2006-2007

Titre Éditions Matériel
CHAMPION 1 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices+CD individuel
- Cassette (exercice)
- Livre du professeur
- Cassettes collectives (3)
CHAMPION 2 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices+CD individuel
- Cassette (exercice)
- Livre du professeur
- Cassettes collectives (2)
CAMPUS 1 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices+corrigés
- Livre du professeur
- Cassettes collectives (4)
CAMPUS 2 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices+corrigés
- Livre du professeur
- Cassettes collectives (4)
CAMPUS 3 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Livre du professeur
- 4 CD collectifs
CAMPUS 4 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices+corrigés
- Livre du professeur
- Cassettes collectives (2)
ESCALES 1 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices+CD individuel
- Guide pédagogique
- Cassettes collectives (2)
ESCALES 2 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices+CD individuel
- Guide pédagogique
- Cassettes collectives (2)
BELLEVILLE 1 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices+CD individuel
- Livre du professeur
- Cassettes (2)
BELLEVILLE 2 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices+CD individuel
- Livre du professeur
- Cassettes (2)
BELLEVILLE 3 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices+CD individuel
- Livre du professeur
- Cassettes (2)
ACCORD 1 Hatier/Didier - Livre de l’élève
- Guide pédagogique
- Cassettes (3)
ACCORD 2 Hatier/Didier - Livre de l’élève
- Guide pédagogique
- Cassettes (2)
STUDIO 60 N. 1 Hatier/Didier - Livre de l’élève
- Guide pédagogique
- Cassettes (3)
STUDIO 60 N. 2 Hatier/Didier - Livre de l’élève
- Guide pédagogique
- Cassettes (3)
CONNEXIONS Niveau 1 Didier - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 2 CD
CONNEXIONS Niveau 2 Didier - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 2 CD
REFLETS Niveau 2 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- Coffret audio (4 cassettes)
- Coffret vidéo (3 cassettes)
REFLETS Niveau 3 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- Coffret audio (2 cassettes)
- Coffret vidéo (1 cassette)
BIEN JOUÉ ! 3 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- Cassettes (2)
BIEN JOUÉ ! 4 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- Cassettes (2)
FORUM 1 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- Cassettes audio (3)
- Carnet de route
FORUM 2 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- Cassettes audio (3)
- Carnet de route
FORUM 3 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- Cassettes audio (2) ou CD
TAXI ! 1 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- Cassettes classe audio (2) ou CD
- Cassettes vidéo VHS PAL
TAXI ! 2 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- Cassettes classe audio (2) ou CD
- Cassettes vidéo VHS PAL
TAXI ! 3 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 2 CD audio classe
- 1 CD audio individuel
ROND-POINT 1 Pug Difusion - Livre de l’élève+CD
- Cahier d’exercices+CD
- Guide pédagogique
ROND-POINT 2 Pug Difusion - Livre de l’élève+CD
- Cahier d’exercices+CD
- Guide pédagogique

Για όλες τις παραπάνω σειρές, το βιβλίο του καθηγητή και οι ακουστικές κασέτες θα διατεθούν δωρεάν από τους εκδοτικούς οίκους στα Λύκεια, των οποίων οι καθηγητές θα επιλέξουν τη διδακτική σειρά.

L'auteur de cet article

Dimitra Angelopoulou –  Enseignante de FLE dans un centre de langues ...