Κατάλογος εγκεκριμένων διδακτικών σειρών Γαλλικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο 2007-2008

Κατάλογος εγκεκριμένων διδακτικών σειρών Γαλλικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο 2007-2008 - Image d'illustration

Διδακτικές σειρές Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2007-2008

Titre Éditions Matériel
EXTRA ! 1 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 2 cassettes classe audio
- Cassette vidéo (+livret)
EXTRA ! 2 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 2 cassettes classe audio
- Cassette vidéo (+livret)
EXTRA ! 3 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 2 cassettes classe audio
LE MAG Niveau 1 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 1 CD audio classe
- 1 CD audio élève
LE MAG Niveau 1 et 2 Hachette - 1 DVD PAL
LE MAG Niveau 2
- Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 1 CD audio classe
- 1 CD audio élève
LE MAG Niveau 3 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 1 CD audio classe
DIS DONC 1 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 1 cassette classe audio
DIS DONC 2 Hachette - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 1 cassette classe audio
Ca marche BIEN ! 1 Γεωργαντάς - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Livre du professeur + CD
- Tests
Ca marche BIEN ! 2 Γεωργαντάς - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Livre du professeur + CD
- Tests
OH LA LA 1 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Livre du professeur
- 2 cassettes collectives
OH LA LA 2 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Livre du professeur
- 2 cassettes collectives
OH LA LA 3 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Livre du professeur
- 2 cassettes collectives
OH LA LA 4 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Livre du professeur
- 2 cassettes collectives
JUNIOR PLUS 1 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Livre du professeur
- 3 CD audio collectifs pour la classe
- Fichier complémentaire (fiches d’évaluation photocopiables+activités)
JUNIOR PLUS 2 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Livre du professeur
- 3 CD audio collectifs pour la classe
- Fichier complémentaire (fiches d’évaluation photocopiables+activités)
JUNIOR PLUS 3 Clé International - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Livre du professeur
- 3 CD audio collectifs pour la classe
CA VA ! 3 Hatier/Didier - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Livre du professeur
- Cassettes
TANDEM 1 Didier - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 2 CD
- 2 cassettes audio
TANDEM 2 Didier - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 2 CD
- 2 cassettes audio
TANDEM 3 Didier - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 2 cassettes audio
C’EST CLAIR 1 Trait d’union - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 2 cassettes audio classe
C’EST CLAIR 2 Trait d’union - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 2 cassettes audio classe
C’EST CLAIR 3 Trait d’union - Livre de l’élève
- Cahier d’exercices
- Guide pédagogique
- 2 cassettes audio classe
Le Tour de France avec Alex et Sophie 1 Κοσβογιάννης - Livre de l’élève
- Livre du professeur
- Cahier, livre de l’élève
- Cahier, livre du professeur
- Guide pédagogique
- CD
Le Tour d’Europe avec Alex et Sophie 2 Κοσβογιάννης - Livre de l’élève
- Livre du professeur
- Cahier, livre de l’élève
- Cahier, livre du professeur
- Guide pédagogique
- CD

L'auteur de cet article

Dimitra Angelopoulou –  Enseignante de FLE dans un centre de langues ...