Κοινό Ελληνογαλλικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών « Γλωσσική Αφύπνιση »

Κοινό Ελληνογαλλικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών « Γλωσσική Αφύπνιση » - Image d'illustration

Δύο εξάμηνα, το χειμερινό στην Ελλάδα και το εαρινό στη Γαλλία.

Το Κοινό Ελληνογαλλικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master 2 με τίτλο « Γλωσσική Αφύπνιση » έχει εγκριθεί από τα Υπουργεία Παιδείας της Γαλλίας και Ελλάδας και αποτελεί σύμπραξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης [Τ.Ε.Π.Α.Ε]) με το Πανεπιστήμιο Maine, Le Mans, Γαλλία.

Οι φοιτητές, θα ειδικευθούν σε θέματα πολιτισμού και διδακτικής της πολυγλωσσίας για δύο εξάμηνα, το χειμερινό στην Ελλάδα και το εαρινό στη Γαλλία. Υπεύθυνοι του Προγράμματος είναι οι καθηγητές Γλωσσολογίας Σωφρόνης Χατζησαββίδης και Michel Candelier.

Voir en ligne

Δικτυακός τόπος : http://nrd02w3.nured.auth.gr/el/metaptixiakes/francegreek/